เปิดให้บริการ
ผู้เล่นออนไลน์ : 228
จำนวนไอดี : 9620
ผู้เล่นที่ถูกแบน :
จำนวนตัวละคร : 24238
ผู้เล่น SG : 9943
ผู้เล่น MP : 7165
ผู้เล่น PH : 7129